Menestyjäluokitus

Balance Consultingin Menestyjäluokitusta käytetään Kauppalehden Menestyjä-sarjassa sekä Balance Consultingin analyysituotteissa. Balance Consultingin Menestyjäluokitus on luonteeltaan sekä rahoituksellista riskiä että liiketaloudellista menestystä mittaava.

Yrityksen taloudellista menestystä tarkastellaan kuuden eri osa−alueen pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin.

Toiminnan tunnuspiirre Tunnusluku
Kasvu Liikevaihdon kasvu-% (3 vuoden painotettu keskiarvo)
Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto-%
Tulos Nettotulos ennen veroja (%)
Maksuvalmius Current ratio
Omavaraisuus Omavaraisuusaste (%)
Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z-luku

 

Arvosana

Luokitus

Alaraja

Yläraja

Erinomainen

A+, A ja A-

70

100

Hyvä

B+ ja B

50

70

Tyydyttävä

B- ja C+

30

50

Välttävä

C ja C-

10

30

Heikko

D

0

10